กรมควบคุมโรค เตือน! ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ภัยสุขภาพ

ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ นอกจากโรคลมแดด หรือโรคลมร้อนแล้ว ยังมีอันตรายจากหมอกควันในช่วงฤดูแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน ภัยสุขภาพที่หลายๆ คนต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ โรคนี้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ เข้าไปในร่างกาย