กรมควบคุมโรคยันพบ เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองได้น้อยมาก

กรมควบคุมโรคยันพบ เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองได้น้อยมาก

กรณีที่มีการเตือนเรื่อง เชื้ออหิวาต์เทียม ในส้มตำปูดองนั้น อาจจะพบได้แต่พบได้น้อยมาก เนื่องจากเชื้อดังกล่าว จะพบในสัตว์ทะเลอาทิกุ้ง หอย ปู ปลา