อย.เผยผลตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง สาหร่ายปลอม

อย.เผยผลตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง สาหร่ายปลอม

จากกรณีข้อร้องเรียนเรื่อง สาหร่ายปลอม ที่อำเภอแม่สะเรียง ขณะนี้ไม่พบการจำหน่ายสาหร่ายยี่ห้อที่มีปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด