ระวัง! สารตกค้าง ในผักผลไม้

ระวัง! สารตกค้าง ในผักผลไม้

‘ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง’ หลายคนคงเคยได้ยินข้อความรณรงค์ให้คนไทยหันมากินผัก แต่ปัจจุบันกลับพบว่า ผักและผลไม้กลับมี สารตกค้าง เกินปริมาณที่กำหนดไว้