รู้ไว้ 5 เทคโนโลยีดูแลคนชรา ก่อนเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์

รู้ไว้ 5 เทคโนโลยีดูแลคนชรา ก่อนเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์

ในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว แต่รู้ไหมว่าเมื่อเข้าสู่ปี 2561 ประเทศไทยจะเริ่มก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ อย่างช้าๆ และในปี 2568 ก็จะเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน คือในประชากร 5 คน…

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเป็นสุข อย่าละเลย ตรวจสุขภาพ ประจำปี

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเป็นสุข อย่าละเลย ตรวจสุขภาพ ประจำปี

ยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ยอม ตรวจสุขภาพ เพราะกลัวว่าจะเจอโรคแล้วทำให้ไม่สบายใจ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมารับรู้ความเจ็บป่วยของตนเอง