10 ประโยชน์และสรรพคุณของสะตอ แฝงไปด้วยประโยชน์ ป้องกันได้สารพัดโรค

10 ประโยชน์และสรรพคุณของสะตอ แฝงไปด้วยประโยชน์ ป้องกันได้สารพัดโรค

สะตอ เป็นผักพื้นบ้านของชาวใต้มีกลิ่นที่รุนแรงมาก นิยมใช้ประกอบอาหารในแถบภาคใต้ รับประทานได้ทั้งยอดอ่อนและเมล็ด