ดนตรี เพื่อสุขภาพ

ดนตรี เพื่อสุขภาพ

ดนตรี สามารถนำมารักษาโรคได้ ระดับเสียง ความดัง และความเร็ว ทำให้มีร่างกายที่ดีหรือเลวก็ได้