โรคริดสีดวงทวาร

โรคริดสีดวงทวาร

โรคริดสีดวงทวาร ซึ่งเป็นโรคของหลอดเลือดที่อยู่บริเวณปากทวารหนักที่โป่งพองขยายขนาดใหญ่ขึ้น