รางวัลโนเบล 2014 พบเซลล์ GPS ในสมอง เพื่อการรักษา อัลไซเมอร์

รางวัลโนเบล 2014 พบเซลล์ GPS ในสมอง เพื่อการรักษา อัลไซเมอร์

มอบ รางวัลโนเบล สาขาการแพทย์แก่นักวิทยาศาสตร์อังกฤษและ 2 สามี-ภรรยาจากนอร์เวย์จากผลงานการค้นพบเซลล์ในระบบระบุตำแหน่งในสมอง กรุยทางสู่การรักษา “อัลไซเมอร์”