ศิริราชจัดส่ง ยา ทั่วไทยทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย

ศิริราชจัดส่ง ยา ทั่วไทยทางไปรษณีย์ สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วย

ผู้ที่จะเข้ามารับบริการจัดส่ง ยา ทางไปรษณีย์ ต้องสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีอาการคงที่แล้ว