หุ่นยนต์ ช่วยคุณยาย

หุ่นยนต์ ช่วยคุณยาย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอิตาลี เข้าร่วมพัฒนา หุ่นยนต์ ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีชื่อว่า Giraff Plus