ยาตีกัน อันตราย

ยาตีกัน อันตราย

เรียกผลของยาชนิดที่หนึ่งที่ไปส่งผลต่อยาอีกชนิดหนึ่งนี้ว่า ยาตีกัน