ไขข้อสงสัย ยาคุมกำเนิด แต่ละประเภท มีวิธีกินอย่างไร?

ไขข้อสงสัย ยาคุมกำเนิด แต่ละประเภท มีวิธีกินอย่างไร?

ยาคุมกำเนิด เป็นตัวช่วยที่ช่วยป้องการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ ดังนั้นเพื่อให้ยามีประสิทธิภาพมากที่สุด เราก็ต้องรู้จักวิธีการกินให้ถูกต้อง