ฉีดยา ดีกว่า กินยา จริงหรือ?

ฉีดยา ดีกว่า กินยา จริงหรือ?

คนไทยเราบางกลุ่มอาจยังมีค่านิยมผิดๆ ในเรื่อง ฉีดยา โดยเฉพาะกลุ่มคนในชนบทที่ยังฝังใจว่ายาฉีด ดีกว่ายากิน ทำให้หายเร็ว