ระวัง! การสูดดม ยาจุดกันยุง มากเกินไป

ระวัง! การสูดดม ยาจุดกันยุง มากเกินไป

อย. ห่วงใยผู้บริโภคเจอภัยแฝงช่วงหน้าฝน ที่มาจากการสูดดม ยาจุดกันยุง ซึ่งหากได้รับสารในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการพิษเฉียบพลัน