อันตรายจากการ ว่ายน้ำ

อันตรายจากการ ว่ายน้ำ

การ ว่ายน้ำ ดูเหมือนว่าจะเป็นกีฬาที่ได้รับความบาดเจ็บน้อยที่สุด แต่ก็ไม่ควรละเลยการดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆ