ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีอาการอย่างไร?

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มีอาการอย่างไร?

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในโรคโลหิตจาง ลองมาดูกันหน่อยไหมว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีอาการอย่างไร และมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้าง?