เรื่องนี้ต้องมีสติ!! เจอคนอยู่ใน ภาวะช็อก ช่วยเหลืออย่างไรดี?

เรื่องนี้ต้องมีสติ!! เจอคนอยู่ใน ภาวะช็อก ช่วยเหลืออย่างไรดี?

ภาวะช็อก คือการที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่พอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย หายใจหอบ ดิ้น ชีพจรเบา ไม่รู้สึกตัวและอาจเสียชีวิต