สังเกตให้ดี! ครรภ์เป็นพิษ อาการเป็นอย่างไร คุณแม่แบบไหนสุ่มเสี่ยง?

สังเกตให้ดี! ครรภ์เป็นพิษ อาการเป็นอย่างไร คุณแม่แบบไหนสุ่มเสี่ยง?

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีข่าวดีเรื่องเบบี๋ตัวน้อยๆ ต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วย หากมีอาการดังต่อไปนี้ อาจเสี่ยงภาวะ ครรภ์เป็นพิษ ต้องพบหมอโดยด่วน