กรมควบคุมโรค เตือน! ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค เตือน! ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ภัยสุขภาพ

ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ นอกจากโรคลมแดด หรือโรคลมร้อนแล้ว ยังมีอันตรายจากหมอกควันในช่วงฤดูแล้งและภัยจากพายุฤดูร้อน ภัยสุขภาพที่หลายๆ คนต้องระวังตัวกันเป็นพิเศษ

6 วิธีรับมือ และการป้องกัน ภัยหน้าหนาว

6 วิธีรับมือ และการป้องกัน ภัยหน้าหนาว

นอกจากภัยสุขภาพแล้วก็ยังมีภัยใกล้ตัวอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆในฤดูหนาว มีวิธีการป้องกันเพื่อให้รู้เท่าทันรับมือ ภัยหน้าหนาว ปีนี้มาฝากกันค่ะ