การอุดฟัน

การอุดฟัน

การอุดฟัน เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาฟันผุ วัตถุประสงค์ของการอุดฟันเพื่อป้องกันมิให้ฟันผุลุกลามต่อไป