โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน

เมื่อเข้าสู่วัยชราก็เป็นธรรมดาที่โรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือน หนึ่งในนั้นคือ “โรคพาร์กินสัน”