พยาธิตืดหมู อันตรายที่แฝงมากับ หมูสุกๆ ดิบๆ ผู้บริโภคต้องระวัง!!

พยาธิตืดหมู อันตรายที่แฝงมากับ หมูสุกๆ ดิบๆ ผู้บริโภคต้องระวัง!!

โรคพยาธิตืดหมู เกิดจากพยาธิตืดหมูชื่อที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Taenia solium พบมากในผู้ที่ชอบรับประทานหมูสุกๆ ดิบๆ หรือรับประทานผักสดที่ล้างไม่สะอาด