พยาธิ ขึ้นสมอง

พยาธิ ขึ้นสมอง

พยาธิ จากอาหารที่เป็นสาเหตุของ “โรคพยาธิขึ้นสมองในคน” ทำให้เกิดโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ