นวัตกรรมสมัยใหม่ Doctor Anywhere พบแพทย์ออนไลน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไข้

นวัตกรรมสมัยใหม่ Doctor Anywhere พบแพทย์ออนไลน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไข้

ต้องยอมรับว่าเทรนด์โลกดิจิทัล และเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลากหลายแวดวงรวมทั้งวงการแพทย์ Doctor Anywhere พบแพทย์ออนไลน์