แฟนบอลชาวไทยที่ไปเชียร์บอลโลกที่บราซิล ควรฉีดวัคซีน โรคไข้เหลือง

แฟนบอลชาวไทยที่ไปเชียร์บอลโลกที่บราซิล ควรฉีดวัคซีน โรคไข้เหลือง

สาธารณสุข แนะแฟนบอลชาวไทยที่บินไปเชียร์ฟุตบอลโลกถึงประเทศบราซิล ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้เหลือง ก่อนเดินทาง