เรื่องน่ารู้ก่อนไป ฝังเข็ม

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ฝังเข็ม

เวชกรรม ฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนาน ได้เป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลก

ฝังเข็ม รักษาโรค

ฝังเข็ม รักษาโรค

องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองการ ฝังเข็ม ว่าสามารถรักษาโรคเห็นผลชัดเจน