ทำความเข้าใจใหม่!! ปัจจัยแบบไหน ที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวี

ทำความเข้าใจใหม่!! ปัจจัยแบบไหน ที่เสี่ยงต่อการ ติดเชื้อเอชไอวี

หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่า แค่กินข้าว หรือพูดคุยกัน ก็สามารถ ติดเชื้อเอชไอวี ได้แล้ว ซึ่งไม่ใช่ แท้จริงแล้วมันมีหลายปัจจัยมากกว่านั้น