โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง สาเหตุมาจากมีการระคายของหลอดลมอยู่เป็นเวลานานๆ