ปอดทะลุ เกิดจากอะไรกันแน่!

ปอดทะลุ เกิดจากอะไรกันแน่!

ปอดทะลุ หมายถึง ภาวะที่มีลมรั่วออกจากถุงลมเข้าไปขังอยู่ในช่องหุ้มปอด ลมที่รั่วจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และดันให้เนื้อปอดแฟบลง ทำให้มีอาการหายใจลำบาก