ปวดหัวเมื่อมีเซ็กซ์ ไม่ใช่สัญญาณที่ดี เสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง!!

ปวดหัวเมื่อมีเซ็กซ์ ไม่ใช่สัญญาณที่ดี เสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง!!

อาการปวดหัว ดูเหมือนเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่มันไม่ใช่สัญญาณที่ดีแน่ หากคุณ ปวดหัวเมื่อมีเซ็กซ์ ไม่ว่าจะก่อน ระหว่างมีเซ็กซ์ หรือเสร็จกินก็ตาม