โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่ขา เป็นแล้วอย่าปล่อยไว้ รุนแรงจนอาจต้องตัดขา!!

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่ขา เป็นแล้วอย่าปล่อยไว้ รุนแรงจนอาจต้องตัดขา!!

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่ขา มักจะมีอาการปวดน่องและขาเวลาเดิน ปวดขาในระยะพัก ซึ่งบ่งบอกว่ามีอาการรุนแรง และเกิดแผลหรือเนื้อตาย จนอาจต้องตัดขาในที่สุด