ขี้ไคล ก็มีประโยชน์นะ!

ขี้ไคล ก็มีประโยชน์นะ!

ขี้ไคล ก็คือ ชั้นหนังกำพร้า ที่เกาะติดอยู่บนผิวหนังชั้นบนควบคู่ไปกับชั้นน้ำมันเคลือบผิว ขี้ไคล จะหลุดลอกออกไปตามธรรมชาติได้