น้ำผักผลไม้ คั้นสด มีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพ?

น้ำผักผลไม้ คั้นสด มีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพ?

ประโยชน์สำคัญที่สุดของ น้ำผักผลไม้ คั้นคือปริมาณและความหลากหลายของวิตามิน เกลือแร่ โฟโทนิวเทรียนส์ และเอนไซม์ต่างๆ