คุณเสี่ยง! เป็น โรคอ้วนลงพุง หรือเปล่า?

คุณเสี่ยง! เป็น โรคอ้วนลงพุง หรือเปล่า?

โรคอ้วนลงพุง มีสาเหตุจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม กินอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง และไม่ออกกำลังกาย ทำให้น้ำหนักมากเกินไป พุงยื่น