วิธีง่ายๆไป บริจาคอวัยวะ บริจาคร่างกาย และ ดวงตา ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ กันเถอะ!!

วิธีง่ายๆไป บริจาคอวัยวะ บริจาคร่างกาย และ ดวงตา ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ กันเถอะ!!

การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการอุทิศร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาส่วนต่างๆของอวัยวะในร่างกาย

การบริจาค ดวงตา

การบริจาค ดวงตา

ดวงตา ที่นำมาบริจาค ไม่ได้นำเอาดวงตาทั้งดวงมาใช้ ใช้เฉพาะส่วนหน้าสุดที่ใช้เฉพาะกระจกตาเท่านั้น