โรคนอนเกิน

โรคนอนเกิน

โรคนอนเกิน (Hypersomnia) เป็นโรคที่เกิดในคนขี้เซาเป็นหลัก ยิ่งพักนอนเท่าไรก็รู้สึกไม่พอเท่านั้น