ท้องลม ท้องหลอก

ท้องลม ท้องหลอก

ภาวะไข่ฝ่อ หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า ท้องลม จัดเป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ชนิดหนึ่ง