ต้อกระจก โรครบกวนดวงตา หายขาดได้ด้วยการใส่แก้วตาเทียม

ดวงตาเป็นอวัยวะที่ใช้มองเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หากดวงตาของเราผิดปกติ จะส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการมองเห็นขึ้น เช่น ต้อกระจก ต้อหิน เป็นต้น

4 อาหารลดอาการ ตาแห้ง

4 อาหารลดอาการ ตาแห้ง

หลายคนคงเคยรู้สึก ตาแห้ง ตาพร่ามัว หรือฝืดเคืองตา คล้ายมีเศษผงเข้าตา จนทำให้มองภาพไม่ชัด