อยากทำ เลสิก สายตา ควรทำอย่างไร?

อยากทำ เลสิก สายตา ควรทำอย่างไร?

เลสิก หรือ LASIK คือเทคโนโลยีการรักษาสายตาโดยการใช้แสงเลเซอร์ รักษาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว