กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีป้องกันอันตรายจาก ด้วงก้นกระดก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีป้องกันอันตรายจาก ด้วงก้นกระดก

กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ถึงอันตรายของ ด้วงก้นกระดก เพื่อความถูกต้อง มาทำความรู้จักและวิธีการป้องกันกันค่ะ