ภาวะ Malignant Hyperthermia จากการวางยาสลบ

ภาวะ Malignant Hyperthermia จากการวางยาสลบ

ภาวะ Malignant Hyperthermia หรือการแพ้ยาสลบ เป็นภาวะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองผิดปกติกับยาสลบ ส่งผลต่อกลไกต่างๆ ในร่างกาย