ไม่ชอบ ดื่มน้ำ ทำยังไงดี ?

ไม่ชอบ ดื่มน้ำ ทำยังไงดี ?

สิ่งที่ช่วยแก้กระหายได้ดีคือการ ดื่มน้ำ นอกจากนั้นการ ดื่มน้ำ มากๆ จะมีประโยชน์อีกหลายข้อ แต่ถ้าเราไม่ชอบ ดื่มน้ำ ล่ะ ทำอย่างไรดี?