ตรวจภายใน

ตรวจภายใน

ตรวจภายใน คือ การตรวจอวัยวะของระบบสืบพันธุ์ในสตรีนั่นเอง