ง่วงตลอดเวลา รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ระวังเสี่ยงเป็น ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง!!

ง่วงตลอดเวลา รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย ระวังเสี่ยงเป็น ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง!!

หากรู้สึกเหนื่อยๆ เพลียๆ ง่วงนอนตลอดเวลา ซึม เบลอ นอยด์ นอกจากความเครียดแล้ว มันอาจจะมาจากรวามผิดปกติของ ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง ก็เป็นได้