คันหู ทำอย่างไรดี

คันหู ทำอย่างไรดี

อาการ คันหู เป็นอาการที่พบได้บ่อย และเป็นที่น่ารำคาญแก่ผู้ที่มีอาการดังกล่าว