แชทนาน เสี่ยง! โรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome)

แชทนาน เสี่ยง! โรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome)

คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม คือ คนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เกิน2-3ชั่วโมง มักจะมีอาการปวดตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย