อาการโรคหัวใจ รู้ก่อน ป้องกันได้ทัน ปลอดภัยต่อชีวิต!!

อาการโรคหัวใจ รู้ก่อน ป้องกันได้ทัน ปลอดภัยต่อชีวิต!!

โรคหัวใจ เป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัว หากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้ ก็จะลดความเสี่ยงลง ลองมาดู อาการโรคหัว กันค่ะว่า เป็นอย่างไรบ้าง