รู้หรือไม่ เงาะ ก็มีพิษ

รู้หรือไม่ เงาะ ก็มีพิษ

การกิน เงาะ สดนั้น นอกจากจะได้คุณค่าทางโภชนาการแล้ว ทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้ แต่ถ้าหากกินมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน