มา ออกกำลังกาย ตามช่วงวัยต่างๆกันเถอะ

มา ออกกำลังกาย ตามช่วงวัยต่างๆกันเถอะ

การ ออกกำลังกาย ตามวัยแต่ละวัย ควรทำอย่างเหมาะสมทั้งวัยเด็ก และวัยสูงอายุ เพื่อชะลอการเสื่อมของร่างกาย และส่งเสริมให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย